การตัดสินใจลงทุนในตลาดหุ้นของไทย

ตลาดหุ้นคาดว่าจะตอบสนองเชิงบวกหลังจากการเลือกตั้งทั่วไปหากรัฐบาลใหม่สามารถจัดตั้งขึ้นได้ทันทีโดยไม่มีความขัดแย้งนักวิเคราะห์ อย่างไรก็ตามแรงกดดันในระยะยาวจะยังคงกดดันตลาดหุ้นโดยการชะลอตัวของเศรษฐกิจโลกและแนวโน้มการเติบโตของผลประกอบการของ บริษัทจดทะเบียนไทยที่ลดลง ผลสำรวจความคิดเห็นจะมีอิทธิพลต่อการตัดสินใจลงทุนในตลาดหุ้นของไทย

โดยเฉพาะสำหรับนักลงทุนต่างชาติและกองทุนโลกหลายแห่งมีนโยบายลงทุนเฉพาะในประเทศที่มีรัฐบาลเลือกตั้ง เมื่อวันศุกร์ที่ผ่านมาดัชนีตลาดหลักทรัพย์ปรับตัวสูงขึ้น 0.75% หรือ 12.29 จุดมาอยู่ที่ 1,646.29 จุดในช่วงสัปดาห์ที่ผ่านมาโดยมีมูลค่าการซื้อขายต่อวัน 46,466,600 ล้านบาทโดยมีปัจจัยภายนอกเข้ามาแทนที่การเลือกตั้งทั่วไป ดัชนีตลาดหลักทรัพย์คาดว่าจะเพิ่มขึ้นหลังการเลือกตั้ง 2 ประเด็นคืออัตราส่วนราคาตลาดต่อกำไร (P / E Ratio) และผลประกอบการของ บริษัท จดทะเบียนไทย