กิจกรรมทางเศรษฐกิจที่มีการเติบโต

สำนักงานสถิติกลาง (GDP) เปิดเผยว่า GDP ในช่วงไตรมาสที่ 1 ของปี 2561-2551 มีอัตราการเติบโต 8.2 เปอร์เซ็นต์เพิ่มขึ้นจากร้อยละ 7.7 ในไตรมาสที่ 4 ของปีพ. ศ. 2560 ถึง พ.ศ. 2520 การเร่งขยายตัวของกิจกรรมการผลิตทำให้อินเดียมีอัตราการเติบโตของ GDP ในช่วงไตรมาสแรกของปี 2018-19 ถึง 8.2% ข้อมูลทางการเปิดเผยาสำนักงานสถิติกลาง (GDP)

เปิดเผยว่า GDP ในช่วงไตรมาสที่ 1 ของปี 2561-2551 มีอัตราการเติบโต 8.2 เปอร์เซ็นต์เพิ่มขึ้นจากร้อยละ 7.7 ในไตรมาสที่ 4 ของปีพ. ศ. 2560 ถึง พ.ศ. 2520″กิจกรรมทางเศรษฐกิจที่มีการเติบโตมากกว่าร้อยละ 7 ในช่วงไตรมาสที่ 1 ของปี 2561-19 เมื่อเทียบกับช่วงไตรมาสที่ 1 ของปี พ.ศ. 2560 ถึง พ.ศ. 2518 ได้แก่ อุตสาหกรรมการผลิตไฟฟ้าก๊าซอุปทานน้ำและบริการสาธารณูปโภคอื่น ๆ การก่อสร้างและการบริหารภาครัฐการป้องกัน และบริการอื่น ๆ “แถลงการณ์โดยกระทรวงสถิติและการดำเนินโครงการ